Blog prawniczy
Kanzlei

Zakończenie budowy – zmiany od 27 stycznia 2023 r.

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Zmiany prawa budowlanego dotyczące dziennika budowy, które wejdą w życie od 27 stycznia 2023 r. wpłynął również na formalności związane z zakończeniem budowy.

Aktualnie do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor dołącza oryginał dziennika budowy.

W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej będzie można podać jego numeru w zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Jeśli dziennik budowy będzie prowadzony w postaci papierowej to nadal do zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie będzie się załączać oryginał dziennika budowy.

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego zwróci bezzwłocznie inwestorowi określone dokumenty (m.in. protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację geodezyjną), oraz dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej, jeżeli dokumenty te były dołączone w oryginale do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. i 2023 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj