Blog prawniczy
Kanzlei

Żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Określenie „w rozsądnym czasie” jest niedookreślone i należy je rozpatrywać osobno dla każdego przypadku, zależy bowiem chociażby od rodzaju rzeczy lub stwierdzonej wady. Dłuższy czas naprawy lub wymiany może dotyczyć przypadków, gdy naprawa lub wymiana następuje przy udziale innego podmiotu, np. producenta rzeczy. Czas naprawy lub wymiany może być uzależniony również od lokalnego rynku, dostępności danej rzeczy lub czasu wymaganego na jej stworzenie.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj