Blog prawniczy
Kanzlei

Umowy dotyczące lokalu użytkowego w nowej ustawie deweloperskiej

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Nowością w nowej ustawie deweloperskiej jest wprowadzenie kategorii umów dotyczących lokalu użytkowego.

Przepisy nowej ustawy deweloperskiej (ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) będą miały zastosowanie również do umów zawieranych między nabywcą a deweloperem, w których deweloper zobowiązuje się do:

– wybudowania budynku i przeniesienia własności lokalu użytkowego;

– przeniesienia własności lokalu użytkowego;

– wybudowania budynku i przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego;

– przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego;

w przypadku gdy umowy te są zawierane wraz z umową deweloperską lub umową przedwstępną z ustawy deweloperskiej i dotyczą tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.

Umowy te powinny być zatem zawarte w tym samym miejscu i czasie.

Z uzasadnienia ustawy wynika, że lokal użytkowy to lokal inny niż mieszkalny, z wyłączeniem lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 3 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przez lokal użytkowy należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Wobec braku zawarcia w nowej ustawie deweloperskiej definicji lokalu użytkowego powstają wątpliwości jakie lokale użytkowe i w jakich sytuacjach będą objęte tymi przepisami.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj