Blog prawniczy
Kanzlei

Treść umowy urbanistycznej

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

W projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uregulowano kwestie dotyczące umowy urbanistycznej zawieranej w związku z uchwaleniem zintegrowanego planu inwestycyjnego (dalej: ZPI), w której inwestor będzie zobowiązywał się do realizacji na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej.

Do czasu zawarcia umowy urbanistycznej wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie mógł odstąpić od negocjacji, informując o tym radę gminy.

Przez umowę urbanistyczną inwestor będzie mógł zobowiązać się na rzecz gminy, w szczególności do:

– przekazania nieruchomości stanowiących część przedmiotu inwestycji głównej

– pokrycia całości lub części kosztów realizacji inwestycji uzupełniającej, w tym do zapłaty ceny za nieruchomość od osoby trzeciej

– pokrycia całości lub części poniesionych przez gminę kosztów uchwalenia ZPI, w tym kosztów realizacji roszczeń planistycznych

Przez umowę urbanistyczną gmina będzie mogła:

– zobowiązać się w szczególności do realizacji inwestycji uzupełniającej, jeżeli wchodzi ona w zakres zadań własnych gminy

– zwolnić w całości lub w części inwestora z opłaty planistycznej

Jeżeli inwestor jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja uzupełniająca, zobowiąże się przez umowę urbanistyczną do zbycia tej nieruchomości gminie.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj