Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Umowa sprzedaży zawierana przez przedsiębiorcę innego niż deweloper

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

🧾 Umowa sprzedaży zawieraną przez przedsiębiorcę innego niż deweloper – co o niej mówi nowa ustawa deweloperska?

👉 Zgodnie z nową ustawą deweloperską (ustawą z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) do tej umowy stosuje się wybrane przepisy ustawy dotyczące umowy rezerwacyjnej, częściowo zwrotu opłaty rezerwacyjnej oraz niektóre przepisy dotyczące odbioru w następujących przypadkach:

✔ Umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a przedsiębiorcą innym niż deweloper, których przedmiotem jest przeniesienie na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu albo przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

albo

✔ Umów, o których mowa powyżej, zawieranych wraz z umowami sprzedaży, których przedmiotem jest przeniesienie własności lokalu użytkowego albo przeniesienie ułamkowej części własności lokalu użytkowego, jeżeli dotyczą tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego

❗ jeżeli przedmiot umowy powstał w wyniku realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, a przeniesienie praw z tych umów na nabywcę następuje po raz pierwszy.

👉 Regulacja będzie miała zastosowanie np. w sytuacji, gdy deweloper zrealizował przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne a następnie przeniósł własność nieruchomość na inną spółkę i to ona pierwszy raz przeniesie prawa na nabywcę.

👉 Znajdzie również zastosowanie w przypadku, gdy przedsiębiorca nabędzie lokal od dewelopera w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a następnie zbędzie go po raz pierwszy na nabywcę – osobę fizyczną, która nabędzie go w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

📋 Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

📘 Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj