Blog prawniczy
Kanzlei

Treść umowy kooperatywy mieszkaniowej

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Umowa kooperatywy mieszkaniowej musi obligatoryjnie zawierać następujące elementy:

1) przedmiot inwestycji mieszkaniowej

2) planowaną w ramach inwestycji mieszkaniowej liczbę lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu

3) zasady finansowania inwestycji mieszkaniowej (np. udział wkładów własnych i środków z kredytu, terminarz wpłat, finansowania pozyskania nieruchomości gruntowej)

4) zasady rozliczenia inwestycji mieszkaniowej

5) sposób prowadzenia spraw i podejmowania decyzji (czy potrzebny jest konsensus, czy decyzje będą podejmowane większością głosów)

6) zasady reprezentacji (np. jednoosobowej lub wieloosobowej)

7) zasady przystąpienia do umowy oraz zasady odstąpienia od umowy (z zastrzeżeniem, że liczba stron umowy nie może być mniejsza niż trzy, poza przypadkiem śmierci członka)

8) czas trwania umowy

9) zasady rozwiązania umowy

Takie rozwiązanie, zdaniem ustawodawcy, ma pozwolić na elastyczność w zakresie kształtowania warunków współpracy między członkami kooperatywy mieszkaniowej, zapewniając jednak niezbędny zakres bezpieczeństwa w stosunkach między nimi.

Postanowienia umowy dotyczące przedmiotu inwestycji mieszkaniowej i planowanej w jej ramach liczby lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu, muszą być zgodne z zasadami wynikającymi z definicji inwestycji mieszkaniowej zawartej w ustawie.

Umowa – z uwagi na swój charakter – musi zawierać poza ww. elementami obligatoryjnymi np. wskazanie stron umowy, a zatem minimum trzech osób fizycznych tworzących kooperatywę mieszkaniową.

Strony umowy powinny także uwzględnić sytuację niepowodzenia realizacji inwestycji mieszkaniowej.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie kooperatyw mieszkaniowych oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących kooperatyw mieszkaniowych oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj