Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Feststellung der Nichtigkeit des Flächennutzungsplans

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Czy wiesz, że stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wywołać skutki dla decyzji wydanych dla inwestycji budowlanych?

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego wywołuje skutek z mocą wsteczną od daty podjęcia uchwały. Uchwała jest zatem prawnie bezskuteczna i nieważna od chwili jej podjęcia.

Może okazać się, że nieważność planu miejscowego wpłynie na wydane na jego podstawie pozwolenie na budowę.

Nieważność planu miejscowego może umożliwić uzyskanie dla danego terenu warunków zabudowy.

Zapraszam do przeczytania artykułu Partnera Kancelarii J&W Piotra Jarzyńskiego w Rzeczpospolitej:

Nieważność planu może mieć skutki dla wydanych decyzji

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj