Blog prawniczy
Kanzlei

Składanie zeznań przed sądem

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Zanim sąd rozpocznie przesłuchanie świadka na rozprawie w postępowaniu cywilnym musi przeprowadzić pewne czynności formalne.

W pierwszej kolejności sąd poprosi świadka o podejście do „barierki” (na środek sali) i sprawdzi dane osobowe:

– imię i nazwisko

– wiek przesłuchiwanego

– miejsce zamieszkania (wystarczy wskazać miejscowość)

– zawód

– karalność świadka za fałszywe zeznania

– relacje w stosunku do stron – czy świadek jest spokrewniony lub spowinowacony czy „obcy”.

W przypadku bliskiej relacji do stron procesu, sąd pouczy świadka o prawie odmowy zeznań ze względu na pokrewieństwo lub powinowactwo i wówczas świadek może oświadczyć, czy chce czy nie chce zeznawać.

Sąd pouczy świadka o odpowiedzialności karnej oraz może odebrać od niego przyrzeczenie – wówczas należy powtarzać za sądem na stojąco rotę przyrzeczenia. Często, za zgodą stron, sąd nie odbiera przyrzeczenia.

Zapraszamy do przeczytania cyklu postów, w których przybliżamy Wam jak zachować się przed sądem w przypadku wezwania na rozprawę.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj