Blog prawniczy
Kanzlei

Rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie rękojmi za wady

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Strony mogą zmienić odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego z tytułu rękojmi za wady. Zmiana może polegać na rozszerzeniu, ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Przy modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady istotne jest, aby było to w sposób wyraźny zapisane w umowie, gdyż nie można domniemywać tego z jej treści.

Modyfikacja nie może polegać na zmianie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj