Piotr Jarzyński

Reforma planowania przestrzennego

Sejm uchwalił dużą nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Najważniejsze zmiany z punktu widzenia inwestorów obejmą wprowadzenie nowego aktu planistycznego – planu ogólnego gminy w miejsce studium uwarunkowań

Więcej »

Jak przenieść pozwolenie na budowę?

Skutki prawne decyzji o pozwoleniu na budowę obejmują jedynie inwestora – osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a nie każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na której mają być

Więcej »

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

Prawo budowlane przewiduje wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została

Więcej »
Autorzy
Jan Jarzyński
Katarzyna Szynalska
Piotr Jarzyński
Jan Jarzyński
Zobacz wpisy
Piotr Jarzyński
Bartosz Kleban
Katarzyna Szynalska
Autorzy
Jan Jarzyński
Katarzyna Szynalska
Piotr Jarzyński
Jan Jarzyński
Piotr Jarzyński
Bartosz Kleban
Katarzyna Szynalska

Zapisz się na newsletter

Znajdź nas tutaj