Blog prawniczy
Kanzlei

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych a uzyskanie pozwolenia na budowę

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Od 21 września 2022 r. do Prawa budowlanego wprowadzono przepis doprecyzowujący kwestię odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Jeżeli wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1-4 Prawa budowlanego wymaga uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, inwestor występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oznacza to, że zawsze przy odstępstwie od przepisów techniczno-budowlanych konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj