Blog prawniczy
Kanzlei

Odmowa wydania pozwolenia na budowę

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Starosta odmówił klientowi Kancelarii wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej.

W uzasadnieniu decyzji wskazał, że planowana inwestycja jest niezgodna z planem miejscowym. W planie zakazano podziałów wtórnych działek na mniejsze niż 1000 m kw . Działka Klienta Kancelarii ma ok. 900 m kw. Zdaniem Starosty na działce o tej powierzchni nie można zrealizować budowy dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

Kancelaria wniosła odwołanie od decyzji. Wskazaliśmy, że powołany przez Starostę przepis planu miejscowego odnosi się wyłącznie do minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki. Przy wydaniu pozwolenia na budowę nie podlegają ocenie plany inwestora co do sposobu przyszłego użytkowania budynków czy co do ewentualnego podziału działki.

Wojewoda przychylił się do odwołania Kancelarii. Podzielił naszą argumentację i wskazał, że zapis planu miejscowego odnosi się do podziału terenów na nowe działki budowlane a nie ich przeznaczenia czy dopuszczalności zabudowy. Z tego względu uchylił decyzję Starosty oraz zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa budowlanego to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj