Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Odcinek 9 podcastu „Z prawem do celu” – Immisja

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

W tym odcinku podcastu Partner Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Piotr Jarzyński wyjaśnia czym jest immisja, jakie są jej rodzaje i jakich roszczeń możemy domagać się w związku z zakłócaniem korzystania z naszej nieruchomości.

Immisja to działalność człowieka, która skutkuje wprowadzeniem do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji fizykalnych czy energii. Immisje mogą przybierać postać: stałą, ciekłą, gazową, zapachową, dźwiękową, wibracji, wilgoci, pary czy pola lub fali elektromagnetycznych.

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W podcaście wyjaśniono pojęcia nieruchomości sąsiedniej, przeciętnej miary odziaływania, społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Możliwe jest zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (np. w przypadku immisji pośrednich takich jak hałas – prowadzących także do naruszenia dóbr osobistych).

Istnieje także możliwość nałożenia na właściciela nieruchomości, z której pochodzą negatywne oddziaływania, nie tylko obowiązku całkowitego zaprzestania działań stanowiących źródło immisji, ale także obowiązków, które doprowadzą do „powrotu” zakłóceń w granice przeciętnej miary, a więc dozwolonego negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj