Blog prawniczy
Kanzlei

Odbiór w nowej ustawie deweloperskiej

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Jak odebrać lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny?

Odbiór jest ważną czynnością uregulowaną w Ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Odbioru dokonuje się przed podpisaniem z deweloperem umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego na podstawie umowy deweloperskiej. Odbiór dokonywany jest w obecności nabywcy i sporządza się z niego protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Odbiór polega na oględzinach lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej. W czynności odbioru co do zasady powinni uczestniczyć nabywca oraz deweloper. Nie ma jednak przeszkód, aby obie strony ustanowiły pełnomocników do dokonania odbioru. Nie jest także wykluczony udział w odbiorze innych osób, np. rzeczoznawcy budowlanego lub biegłego z zakresu budownictwa – zaangażowanych przez nabywcę.

Celem odbioru jest zweryfikowanie czy deweloper wywiązał się ze swego zobowiązania, a zatem czy nabywany lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny został wykonany zgodnie z umową deweloperską i bez wad. Umożliwia nabywcy wykrycie wad lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przed zawarciem umowy przenoszącej jego własność.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów o umowie rezerwacyjnej oraz na stronę umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

???? Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj