Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Odbiór nieruchomości w nowej ustawie deweloperskiej

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Czy wiesz, że nowa ustawa deweloperska wprowadzi wiele zmian dla nabywców i deweloperów⁉️

Jedną z nich jest bardziej szczegółowe uregulowanie procedury odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jeżeli deweloper nie usunie wad w terminach wskazanych w ustawie oraz po wyznaczeniu przez nabywcę dodatkowego terminu na ich usunięcie, nabywca będzie mógł usunąć wady na koszt dewelopera.

Nabywca będzie uprawniony do odmowy odbioru w przypadku wady istotnej, natomiast deweloper będzie mógł uznać wadę istotną lub odmówić jej uznania. Jeśli rzeczoznawca budowlany w opinii stwierdzi istnienie wady istotnej przy powtórnym odbiorze nabywca będzie mógł odstąpić od umowy.

O tym i innych kwestiach dotyczących odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego dowiesz się z artykułu Partnera Kancelarii J&W Piotra Jarzyńskiego w Rzeczpospolitej z 17 września 2021 r.

Odbiór po nowemu – będą problemyFacebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj