Blog prawniczy
Kanzlei

Obowiązki dewelopera po wprowadzeniu zmian w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Co powinien zrobić deweloper w przypadku wprowadzenia zmian w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach w czasie między jego doręczeniem a zawarciem umowy deweloperskiej, umowy dotyczącej lokalu użytkowego i umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej❓

Reguluje to ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa ustawa deweloperska).

W takim przypadku w treści umowy postanowienia wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny i widoczny.

Zmiany w treści umowy deweloperskiej, umowy dotyczącej lokalu użytkowego i umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej wiążą nabywcę tylko wtedy, gdy wyraził zgodę na włączenie ich do treści umowy.

Są to regulacje tożsame z zawartymi w dotychczasowej ustawie deweloperskiej, do których dodano nowe typy umów.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj