Blog prawniczy
Kanzlei

Obniżenie ceny przy wadach nieruchomości

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Wyżej wskazane ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Wymiana jest niemożliwa w odniesieniu do nieruchomości jako całości, ale wydaje się możliwa w odniesieniu do niektórych jej części lub elementów.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Nabywca musi samodzielnie określić i podać sprzedawcy kwotę, o jaką ma nastąpić obniżenie ceny.

W razie sporu sąd powinien ustalić wartości rzeczy wolnej od wad i rzeczy wadliwej oraz proporcję między nimi, a następnie proporcję tę odnieść do ceny wynikającej z umowy i odpowiednio ją skorygować.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj