Blog prawniczy
Kanzlei

Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novak została Partnerem Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu – jednej z najbardziej zasłużonych instytucji kultury w stolicy Wielkopolski, organizatora m.in. odbywających się co pięć lat Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego i Międzynarodowych Konkursów Lutniczych im. Henryka Wieniawskiego.

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu skupia twórców kultury i nauki, artystów, animatorów życia muzycznego i melomanów. Jest kontynuatorem tradycji najstarszego, poznańskiego, świeckiego stowarzyszenia muzycznego, powstałego 2 maja 1885 roku pod nazwą Koło Śpiewackie Polskie. W czasach zaboru pruskiego (do 1918 roku) odgrywało ono doniosłą rolę w pielęgnowaniu mowy i pieśni narodowej oraz przeciwstawianiu się procesom germanizacyjnym. Po pierwszej wojnie światowej, jako Poznańskie Towarzystwo Muzyczne, było jednym z czołowych organizatorów życia kulturalnego w mieście. Miało swój renomowany chór, w pewnym okresie także orkiestrę i zespoły kameralne. Druga wojna światowa omal całkowicie zniszczyła dorobek materialny towarzystwa, wielu jego członków straciło życie. Przerwaną w 1939 roku działalność wznowiono w 1945 roku. Najpierw reaktywowano stuosobowy chór, który na początku lat 50-tych był głównym wykonawcą repertuaru oratoryjno-kantatowego Filharmonii Poznańskiej. Wkrótce wznowiono działalność sekcji instrumentalnej. Od 1987 roku kontynuatorem Koła Śpiewackiego Polskiego jest Poznański Chór Kameralny.

W 1952 roku – z powodu braku warunków lokalowych w stolicy – do Poznania przeniesiono, zainicjowany w 1935 roku  w Warszawie, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Zadecydowały o tym także walory auli Uniwersytetu Poznańskiego i fakt, iż patron konkursu darzył Poznań i Wielkopolskę wyjątkową atencją (grał tutaj 16 razy). W 1957 roku odbyła się kolejna edycja konkursu i by już na stałe zatrzymać w mieście organizowane co pięć lat spotkania młodych wiolinistów, potrzebna była instytucja trwale za nie odpowiedzialna. Z woli m.in. środowiska kulturalnego i naukowego, obowiązki te podjęło i dotąd sprawuje, powstałe 12 listopada 1960 roku Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, które 17 lutego 1961 roku połączyło się z Poznańskim Towarzystwem Muzycznym. Wkrótce stało się ono też inicjatorem i współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego. Jest również współgospodarzem ogólnopolskich konkursów skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i lutników. Poznański konkurs skrzypcowy jest członkiem-założycielem powstałej w 1957 roku Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie.

Oprócz działalności konkursowej Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego pielęgnuje i upowszechnia pamięć o swoim patronie. Gromadzi dokumenty i pamiątki, jest wydawcą publikacji na temat jego życia i twórczości. Zainicjowało pierwszą w historii edycję Dzieł Wszystkich  Henryka Wieniawskiego (pierwsze tomy już się ukazały). Organizuje seminaria i konferencje naukowe. Wspiera młodych artystów-muzyków, przede wszystkim skrzypków, różnymi formami promocji. Patronuje również działalności chóru kameralnego.

Od kilku lat jest w Poznaniu jednym z głównych organizatorów życia muzycznego, kreatorem wielu wydarzeń w skali międzynarodowej, gospodarzem koncertów, spotkań, warsztatów wybitnych artystów, zespołów kameralnych, orkiestr symfonicznych.

Jednym z współtwórców Towarzystwa i pierwszym jego prezesem był Tadeusz Szeligowski. Po nim stanowiska te pełnili: Edward Statkiewicz, Stefan Stuligrosz, Mieczysław Dondajewski, Jadwiga Kaliszewska i Andrzej Wituski. Od 2007 roku prezesem jest prof. Bartosz Bryła. Dyrektorami biura byli kolejno: Włodzimierz Hubicki, Edmund Grabkowski, Zdzisław Dworzecki, Michał Merczyński. Aktualnie Dyrektorem Biura jest Andrzej Wituski, który również pełni funkcję Dyrektora Międzynarodowych Konkursów.

 Informacje o Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu pochodzą ze strony internetowej http://www.wieniawski.pl

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj