Blog prawniczy
Kanzlei

Forma umowy rezerwacyjnej

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Deweloperze – czy wiesz w jakiej formie zawrzesz umowę rezerwacyjną?

Od 1 lipca 2022 r. wejdą w życie nowe zasady zawierania umowy rezerwacyjnej wynikające z ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Umowa rezerwacyjna będzie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Można ją będzie podpisać również w postaci elektronicznej opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest równoważne z formą pisemną.

W braku zachowania formy umowa będzie traktowana tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta.

Powinno to skłonić rezerwujących do szczegółowego zapoznania się z projektem umowy rezerwacyjnej przed jej podpisaniem, albowiem najczęściej będzie zawierała obowiązek uiszczenia opłaty rezerwacyjnej oraz określała istotne dane wybranej nieruchomości, którą w przyszłości nabędą na podstawie umowy deweloperskiej.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów o umowie rezerwacyjnej oraz na stronę umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj