Blog prawniczy
Kanzlei

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Nowością w ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (nowej ustawie deweloperskiej) jest wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG).

DFG ma na celu ochronę środków wpłacanych przez nabywców.

DFG stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Dokonanie przez DFG zwrotu wpłat lub kwot powoduje z mocy prawa przejście na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny roszczenia nabywcy wobec dewelopera lub banku, także po ogłoszeniu upadłości dewelopera lub banku, o zwrot wypłaconych nabywcy kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia dokonania przez DFG zwrotu wpłat lub kwot.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj