Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Zmiana zasad zawierania umowy rezerwacyjnej

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

???? Czy wiesz, że od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady zawierania umowy rezerwacyjnej?

???? Do tej pory umowa ta nie była uregulowana w przepisach prawa i zawierano ją zgodnie z zasadą swobody umów.

❗️Umowa rezerwacyjna będzie nową umową nazwaną prawa cywilnego, której zasady i trybu zawierania oraz treści określi nowa ustawa deweloperska.

❓W jaki sposób podpisać umowę rezerwacyjną?

???? Umowa rezerwacyjna będzie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


???? Można ją będzie podpisać również w postaci elektronicznej opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest równoważne z formą pisemną.

❗️❗️W braku zachowania tej formy umowa będzie traktowana tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta.

????Jakie będą nowe zasady zawierania umowy rezerwacyjnej dowiecie się z ebooka, który możecie pobrać z serwisu Umowa Rezerwacyjna –  https://umowarezerwacyjna.pl/

Jeśli masz pytania dotyczące umowy rezerwacyjnej to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj