Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: odbiór domu

Protokół odbioru w nowej ustawie deweloperskiej

Co się zmieni od 1 lipca 2022 r. w protokołach odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego?

💡 Nowe regulacje dotyczące protokołu odbioru zawiera ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa ustawa deweloperska).

📝 Z czynności odbioru sporządza się protokół stanowiący potwierdzenie spełnienia świadczenia przez dewelopera i otwierający możliwość zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

więcejOdbiór w nowej ustawie deweloperskiej

Jak odebrać lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny?

Odbiór jest ważną czynnością uregulowaną w Ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

więcejZmiany w procedurze odbiorowej w nowej ustawie deweloperskiej

Od 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie znaczna część przepisów nowej ustawy deweloperskiej zastępującej dotychczasową ustawę z 2011 r. Wprowadzono w niej wiele zmian dla nabywców i deweloperów. Jedną z nich jest bardziej szczegółowe uregulowanie procedury odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper nie usunie wad w terminach wskazanych w ustawie oraz po wyznaczeniu przez nabywcę dodatkowego terminu na ich usunięcie, nabywca będzie mógł usunąć wady na koszt dewelopera. Nabywca będzie uprawniony do odmowy odbioru w przypadku wady istotnej, natomiast deweloper będzie mógł uznać wadę istotną lub odmówić jej uznania. Jeśli rzeczoznawca budowlany w opinii stwierdzi istnienie wady istotnej przy powtórnym odbiorze nabywca będzie mógł odstąpić od umowy.

więcejOdbiór nieruchomości w nowej ustawie deweloperskiej

Czy wiesz, że nowa ustawa deweloperska wprowadzi wiele zmian dla nabywców i deweloperów⁉️

🏘 Jedną z nich jest bardziej szczegółowe uregulowanie procedury odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

więcej