Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: inwestycje

Odbiór lokalu lub domu jednorodzinnego z wadami nieistotnymi

🏘 Jak przebiega odbiór lokalu lub domu jednorodzinnego na podstawie nowej ustawy deweloperskiej (ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym)❓

✔ Jeśli odbierany lokal lub dom jednorodzinny nie zawiera żadnych wad to strony podpisują protokół bezusterkowy.

więcejProcedura odbioru w nowej ustawie deweloperskiej

Jakie zmiany w procedurze odbiorowej wprowadza nowa ustawa deweloperska❓

🧾 W nowej ustawie deweloperskiej (ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) powtórzono część rozwiązań w zakresie odbioru z dotychczasowej ustawy deweloperskiej dodając nowe procedury, uprawnienia oraz obowiązki dla nabywcy i dewelopera.

więcejObowiązki dewelopera po wprowadzeniu zmian w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach

Co powinien zrobić deweloper w przypadku wprowadzenia zmian w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach w czasie między jego doręczeniem a zawarciem umowy deweloperskiej, umowy dotyczącej lokalu użytkowego i umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej❓

⚖ Reguluje to ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa ustawa deweloperska).

więcejWpis roszczeń do księgi wieczystej na podstawie nowej ustawy deweloperskiej

Jakie roszczenia do księgi wieczystej wpisuje się na podstawie nowej ustawy deweloperskiej❓

🧾 W ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowej ustawie deweloperskiej) rozszerzono regulacje dotyczące wpisu roszczenia do księgi wieczystej z umowy deweloperskiej oraz dodano te dotyczące umowy przedwstępnej z nowej ustawy deweloperskiej i umowy dotyczącej lokalu użytkowego.

więcejZasady zawierania umów w nowej ustawie deweloperskiej

Jakie są wspólne zasady dotyczące zawierania umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej i umowy dotyczącej lokalu użytkowego w nowej ustawie deweloperskiej❓

🧾 Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa ustawa deweloperska) reguluje m.in. kwestię formy i poniesienia kosztów zawarcia ww. umów.

więcej