Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: ceeb

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – czas złożyć deklarację

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została wprowadzona nowelizacją Ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438). Ma ona na celu zebranie możliwie pełnych informacji o budynkach i lokalach w zakresie źródeł ich ogrzewania.
 
Grzejniki w naszych domach już skręcone, ale niestety nie można jeszcze zapomnieć o źródłach ciepła. Właśnie nadchodzi termin przekazywania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 

więcej