Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 9 września 2013 roku

W poniedziałek 9 września 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.04.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz. U. z 2013 r. poz. 600

Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Art. 3 dotyczący ustawy z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych
Dz. U. z 2013 r. poz. 829

Ustawa z dnia 24.05.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz. U. z 2013 r. poz. 830

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.07.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności
Dz. U. z 2013 r. poz. 859

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.07.2013 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz. U. z 2013 r. poz. 870

Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
Dz. U. z 2013 r. poz. 880

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.07.2013 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz. U. z 2013 r. poz. 895

Ustawa z dnia 12.07.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych
Dz. U. z 2013 r. poz. 896

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Omówienie Wyroków NSA z dnia 13.08.2013 r.
sygn. akt II FSK 2295/11, II FSK 2296/11, II FSK 2327/11, II FSK 2370/11

Referat przedstawi: Piotr Jarzyński

III.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 13.12.2012 r. sygn. akt P 12/11
  • z dnia 19.12.2012 r. sygn. akt K 9/12
  • z dnia 20.12.2012 r. sygn. akt K 28/11
  • z dnia 8.01.2013 r. sygn. akt K 38/12
  • z dnia 8.01.2013 r. sygn. akt K 18/10

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy