Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 9 marca 2015 r.

W poniedziałek 9 marca 2015 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbyło się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego – ciąg dalszy
(nie omówione do końca na szkoleniu w dniu 09.02.2015 r.)

Ustawa z dnia 5.12.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z dnia 2.01.2015 r.)

Rozliczenie umowy o roboty budowalne – wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie sygn. akt I C 195/15

Prawo do informacji o numerze księgi wieczystej – orzeczenie WSA w Warszawie

Darowizny w rodzinie a optymalizacja podatkowa

Pełnomocnictwo udzielone przez osobę z kłopotami psychicznymi – uchwała SN sygn. akt III CZP 102/14

Transkrypcja protokołów elektronicznych. Wartościowanie wynagrodzenia.

Dotacje unijne wyłączone spod egzekucji – uchwała SN sygn. akt III CZP 104/14

Referaty przedstawiła: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

 

II.
Zostały również omówione Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 18.12.2013 r. sygn. akt P 43/12

– z dnia 14.01.2014 r. sygn. akt SK 25/11

– z dnia 21.01.2014 r. sygn. akt SK 5/12

– z dnia 21.01.2014 r. sygn. akt P 26/12

– z dnia 23.01.2014 r. sygn. akt K 51/12

(nie omówione na szkoleniu w dniu 09.02.2015 r.)

Referaty przedstawił: Jan Jarzyński

 

III.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej