Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 9 lutego 2015 r.

W poniedziałek 9 lutego 2015 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego:

Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z dnia 26.09.2014 r.)

Ustawa z dnia 5.12.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z dnia 2.01.2015 r.)

Ustawa z dnia 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2.09.2014 r.)

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29.12.2014 r.)

Ustawa z dnia 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z dnia 14.11.2014 r.)

Ustawa z dnia 26.09.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r.)

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z dnia 5.01.2015 r.)

Ustawa z dnia 10.06.2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z dnia 17.07.2014 r.)

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 18.12.2013 r. sygn. akt P 43/12
– z dnia 14.01.2014 r. sygn. akt SK 25/11
– z dnia 21.01.2014 r. sygn. akt SK 5/12
– z dnia 21.01.2014 r. sygn. akt P 26/12
– z dnia 23.01.2014 r. sygn. akt K 51/12

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński 

III.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia

Serdecznie zapraszamy!

Blog Prawniczy