Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 9 listopada 2015 r.

W poniedziałek, 9 listopada 2015 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Kancelarii J&N odbyło się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Dz.U. 2015 poz. 1595

Ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U. 2015 poz. 624

Przystąpienie obdarowanego mieszkaniem do kredytu zaciągniętego na nie przez darczyńcę a podatek PIT.
Wyrok WSA w Szczecinie z 20.08.2015 r., sygn. akt I SA/Sz 433/15

Przedłużenie terminu do wznowienia postępowania cywilnego w przypadku wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22.09.2015 r., sygn. akt SK 21/14

Możliwość zakwalifikowania działalności gospodarczej jako pracy na etat.
Wyrok Sądu Najwyższego z 24.06.2015 r., sygn. akt II PK 189/14

Odpowiedzialność notariusza za szkodę wywołaną nieważną umową.
Wyrok Sądu Najwyższego z 02.10.2015 r., sygn. akt II CSK 734/14

Referaty przedstawił: Jan Jarzyński

II.
Omówienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 08.04.2014 r. sygn. akt SK 22/11

– z dnia 15.04.2014 r. sygn. akt SK 12/13

– z dnia 24.04.2014 r. sygn. akt SK 56/12

– z dnia 07.05.2014 r. sygn. akt K 43/12

– z dnia 08.05.2014 r. sygn. akt U 9/13

Referaty przedstawiła: Katarzyna Pawlińska

III.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia

Następny termin szkolenia został wyznaczony na 7 grudnia 2015 r. – ZAPRASZAMY !

 

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej