Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 7 października 2013 roku

W poniedziałek 7 października 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.09.2013 r. sygn. akt I OPS 2/13 – omówienie orzeczenia

Ochrona praw słusznie nabytych – sygnalizacja zagadnienia, rozważenie zakresu dalszej dyskusji

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu pełnomocnictwa – problemy praktyczne na tle Ustawy o opłacie skarbowej

Referat przedstawi: Jan Jarzyński

III.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z dnia 22.01.2013 r. sygn. akt P 46/09
 • z dnia 22.01.2013 r. sygn. akt SK 18/11
 • z dnia 29.01.2013 r. sygn. akt K 1/11
 • z dnia 29.01.2013 r. sygn. akt SK 28/11
 • z dnia 31.01.2013 r. sygn. akt K 14/11

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej