Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 7 października 2013 roku

W poniedziałek 7 października 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.09.2013 r. sygn. akt I OPS 2/13 – omówienie orzeczenia

Ochrona praw słusznie nabytych – sygnalizacja zagadnienia, rozważenie zakresu dalszej dyskusji

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu pełnomocnictwa – problemy praktyczne na tle Ustawy o opłacie skarbowej

Referat przedstawi: Jan Jarzyński

III.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 22.01.2013 r. sygn. akt P 46/09
  • z dnia 22.01.2013 r. sygn. akt SK 18/11
  • z dnia 29.01.2013 r. sygn. akt K 1/11
  • z dnia 29.01.2013 r. sygn. akt SK 28/11
  • z dnia 31.01.2013 r. sygn. akt K 14/11

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy