Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 7 grudnia 2015 r.

W poniedziałek, 7 grudnia 2015 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2015 poz. 218.

Dobór transakcji dla potrzeb wyceny nieruchomości.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt I OSK 173/14.

Wykazanie umocowania pochodzącego od osoby prawnej.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 16.07.2015 r. sygn. akt II PZ 6/15.

Odpowiedzialność dyscyplinarna pełnomocnika w kontekście rozliczeń z klientami.
Wyrok Sądu Najwyższego z 29.10.2015 r. sygn. akt SDI 13/15.

Wspólnik jako konkurent Spółki w likwidacji.
Wyrok Sądu Najwyższego z 20.08.2015 r. sygn. akt II CSK 505/14.

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

II.
Omówienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 20.05.2014 r. sygn. akt SK 13/13

– z dnia 20.05.2014 r. sygn. akt SK 17/13

– z dnia 22.05.2014 r. sygn. akt U 10/13

– z dnia 27.05.2014 r. sygn. akt P 51/13

– z dnia 03.06.2014 r. sygn. akt K 19/11

Referaty przedstawi: Katarzyna Pawlińska

III.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia


Serdecznie zapraszamy !

 

Blog Prawniczy