Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 6 lutego 2012 roku

W poniedziałek 6 lutego 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Zmiany ustawy: Prawo upadłościowe i naprawcze

Dz. U. nr 138 z 2011 r. poz. 810

Dz. U. nr 142 z 2011 r. poz. 828

Art. 164 ustawy z dnia 19.08.11 o usługach płatniczych
Dz. U. nr 199 z 2011 r. poz. 1175

Art. 3 ustawy z dnia 19.08.11 o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. nr 205 z 2011 r. poz. 1210

Art. 36 ustawy z dnia 16.09.11 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz. U. nr 232 z 2011 r. poz. 1377

Art. 10 ustawy z dnia 16.09.11 o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. nr 234 z 2011 r. poz. 1391

II.
Ustawa z dnia 26.05.2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U. nr 153 z 2011 r. poz. 901

III.
Zmiany ustaw: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego

Dz. U. nr 133 z 2011 r. poz. 767

Dz. U. nr 191 z 2011 r. poz. 1135

Art. 5 i 6 ustawy z dnia 31.08.11 o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. nr 217 z 2011 r. poz. 1280

Art. 4 ustawy z dnia 16.09.11 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. nr 233 z 2011 r. poz. 1381

Art. 4 i 5 ustawy z dnia 16.09.11 o zmianie ustawy- Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. nr 240 z 2011 r. poz. 1431

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

IV.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 15.11.11 sygn. akt P 29/10
  • z dnia 16.11.11 sygn. akt SK 45/09
  • z dnia 29.11.11 sygn. akt SK 15/09
  • z dnia 30.11.11 sygn. akt K 1/10
  • z dnia 6.12.11 sygn. akt SK 3/11
  • z dnia 8.12.11 sygn. akt P 31/10

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy