Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 5 października 2015 r.

W poniedziałek, 5 października 2015 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Kancelarii J&N odbyło się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 5.01.2015 r. poz.

Ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 11.08.2015 r. poz. 1137

Ustawa z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 17.04.2015 r. poz. 539

Referaty przedstawił: Jan Jarzyński


II.
Lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego – po rozwodzie, Uchwała SN z 22.04.2015 r. sygn. akt III CZP 13/15

Zobowiązania inwestora z tytułu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wyrok SO Kraków z 17.02.2015 r. sygn. akt IX GC 392/14

Ustawa z dnia 15.05.2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. z 8.07.2015 r. poz. 957

Referaty przedstawiła: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska


III.
Zostały również omówione Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 12.03.2014 r. sygn. akt P 27/13

– z dnia 13.03.2014 r. sygn. akt P 38/11

– z dnia 18.03.2014 r. sygn. akt SK 53/12

– z dnia 25.03.2014 r. sygn. akt SK 25/13

– z dnia 08.04.2014 r. sygn. akt K 21/13

Referaty przedstawiła: Katarzyna Pawlińska


IV.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

 

Następny termin szkolenia został wyznaczony na 9 listopada 2015 r. – ZAPRASZAMY !

 

 

Blog Prawniczy