Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 5 marca 2012 roku

W poniedziałek 5 marca 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz. U. nr 232 z 2011 r. poz. 1377

II.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – SYGNALIZACJA
Dz. U. nr 203 z 2011 r. poz. 1192

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 12.12.2011 r. sygn. akt P 1/11
  • z dnia 13.12.2011 r. sygn. akt K 33/08
  • z dnia 13.12.2011 r. sygn. akt SK 44/09
  • z dnia 14.12.2011 r. sygn. akt SK 42/09

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy