Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 28 stycznia 2013 roku

W poniedziałek 28 stycznia 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2013 r.

Zmiany w ustawach: PIT, CIT i VAT obowiązujące od dnia 1.01.2013 r. i 1.05.2013 r.

Zmiany w zakresie fakturowania od dnia 1.01.2013 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z dnia 2.10.2012 r. sygn. akt K 27/11
 • z dnia 2.10.2012 r. sygn. akt U 1/12
 • z dnia 9.10.2012 r. sygn. akt P 27/11

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej