Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 28 listopada 2016 r.

poniedziałek, 28 listopada 2016 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Kancelarii J&N odbyło się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną – zagadnienia praktyczne

Referat przedstawił: Jan Jarzyński

II.
Omówienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 30.09.2014 r., sygn. U 4/13

– z dnia 30.09.2014 r., sygn. SK 22/13

Referaty przedstawili: Paulina Ruszyńska, Rafał Bilicki

III.
Zapytania i konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

 

Następne szkolenie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. – już teraz serdecznie zapraszamy !

 

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej