Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 27 kwietnia 2015 r.

W poniedziałek 27 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:30,  w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Struktura i istota pisma w postępowaniu odwoławczym – zasady formułowania zarzutów w świetle uzasadnienia rozstrzygnięcia I instancji

Referat przedstawi: Katarzyna Pawlińska


II.
Sprzedaż komornicza a podatek dochodowy od osób fizycznych – wyrok NSA sygn. akt II FSK 1082/13

Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości – wyrok NSA sygn. akt II FSK 230/13

Podział nieruchomości objętej użytkowaniem wieczystym i jej zrzeczenie się na rzecz gminy – uchwała SN sygn. akt III CZP 116/14

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska


III.
Obowiązki radcy prawnego świadczącego usługi na rzecz osób fizycznych w zakresie rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

Referat przedstawi: Jan Jarzyński


IV.
Zostaną również omówione Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 

 

 

 

 

– z dnia 11.02.2014 r. sygn. akt P 24/12

– z dnia 12.02.2014 r. sygn. akt K 23/10

– z dnia 18.02.2014 r. sygn. akt U 2/12

– z dnia 18.02.2014 r. sygn. akt K 29/12

– z dnia 25.02.2014 r. sygn. akt SK 65/12

 

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

 

V.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy !

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej