Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 26 września 2016 r.

W poniedziałek, 26 września 2016 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Kancelarii J&N odbyło się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1311

Referat przedstawił: Jan Jarzyński

II.
Oznaczenie przedmiotu świadczonych usług prawnych w fakturach VAT a wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2016 r.
Sprawa C-516/14

Referat przedstawił: Jan Jarzyński

III.
Zapytania i konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

Blog Prawniczy