Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 25 kwietnia 2016 r.

W poniedziałek, 25.04.2016 r. o godz. 17:00 uczestnicy szkoleń organizowanych przez Kancelarię J&N wspólnie wzięli udział w wykładzie otwartym organizowanym przez Komisję ds. Współpracy z Zagranicą przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w siedzibie OIRP w Poznaniu (ul. Chwaliszewo 69).

Wykład pt.: „Dochodzenie oraz egzekucja roszczeń pieniężnych na terenie Wielkiej Brytanii – także na podstawie europejskich i obcych tytułów egzekucyjnych” poprowadził angielski prawnik (solicitor) Euan Temple.

W  ramach wykładu uczestnicy mogli porozmawiać z prelegentem w sprawach dotyczących systemu obsługi prawnej w Wielkiej Brytanii, struktur firm prawniczych i innych zagadnień praktycznych. Temat jest niezwykle istotny ze względu na znaczną grupę polskich dłużników tam pracujących.

Sylwetka prelegenta:
Euan Temple ukończył uniwersytet Cambridge w 1967 r., uzyskał kwalifikacje jako prawnik (solicitor) w 1970 r. W 1990 r. został akredytowany jako mediator w sprawach gospodarczych. Był z jednym z założycieli międzynarodowej sieci prawników anglojęzycznych – „Eurolegal” oraz jej  prezydentem w latach 1995 – 1998.

Przez wiele lat był działaczem Law Society (odpowiednik samorządu radców prawnych).

Euan prowadzi wykłady w zakresie prawa konkurencji oraz prawa zamówień publicznych.

Euan od lat współpracuje z Kancelarią J&N w ramach niezależnego stowarzyszenia europejskich firm prawniczych Eurolegal.

Więcej: http://www.templesconsult.com/about.htm

Blog Prawniczy

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest składanym przez inwestora potwierdzeniem posiadania stosownego tytułu prawnego uprawniającego do wykonywania robót budowlanych. Jego złożenie jest wymagane na różnych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. podczas ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

    więcej

  • Jednostronny protokół odbioru robót budowlanych

    Odbiór robót budowlanych jest jednym z kluczowych momentów realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Ma na celu stwierdzenie poprawności wykonania zobowiązania przez wykonawcę i otwiera mu drogę do żądania zapłaty wynagrodzenia przez inwestora. Co do zasady, podczas odbioru powinny być obecne obie strony umowy o roboty budowlane – inwestor i wykonawca. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się dokonanie przez wykonawcę jednostronnego protokolarnego odbioru robót budowlanych.

    więcej