Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 25 kwietnia 2016 r.

W poniedziałek, 25.04.2016 r. o godz. 17:00 uczestnicy szkoleń organizowanych przez Kancelarię J&N wspólnie wzięli udział w wykładzie otwartym organizowanym przez Komisję ds. Współpracy z Zagranicą przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w siedzibie OIRP w Poznaniu (ul. Chwaliszewo 69).

Wykład pt.: „Dochodzenie oraz egzekucja roszczeń pieniężnych na terenie Wielkiej Brytanii – także na podstawie europejskich i obcych tytułów egzekucyjnych” poprowadził angielski prawnik (solicitor) Euan Temple.

W  ramach wykładu uczestnicy mogli porozmawiać z prelegentem w sprawach dotyczących systemu obsługi prawnej w Wielkiej Brytanii, struktur firm prawniczych i innych zagadnień praktycznych. Temat jest niezwykle istotny ze względu na znaczną grupę polskich dłużników tam pracujących.

Sylwetka prelegenta:
Euan Temple ukończył uniwersytet Cambridge w 1967 r., uzyskał kwalifikacje jako prawnik (solicitor) w 1970 r. W 1990 r. został akredytowany jako mediator w sprawach gospodarczych. Był z jednym z założycieli międzynarodowej sieci prawników anglojęzycznych – „Eurolegal” oraz jej  prezydentem w latach 1995 – 1998.

Przez wiele lat był działaczem Law Society (odpowiednik samorządu radców prawnych).

Euan prowadzi wykłady w zakresie prawa konkurencji oraz prawa zamówień publicznych.

Euan od lat współpracuje z Kancelarią J&N w ramach niezależnego stowarzyszenia europejskich firm prawniczych Eurolegal.

Więcej: http://www.templesconsult.com/about.htm

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej