Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 23 czerwca 2017 r.

W piątek 23 czerwca 2017 roku o godz. 17:00 odbyło się szkolenie wyjazdowe w Restauracji Stary Młyn w Nojewie.

Na szkoleniu omówiono następujące zagadnienia:

I.
Zmiana Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Dz.U.2017.933

Referat przedstawił: Jan Jarzyński

II.
Wstępne omówienie dużej zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2017.935 

Referat przedstawił: Jan Jarzyński

 III.
Zapytania i konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

Blog Prawniczy