Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 22 maja 2017 r.

W poniedziałek 22 maja 2017 roku odbyło się kolejne szkolenie Kancelarii na poznańskiej Cytadeli.

W ramach szkolenia zwiedziliśmy Cytadelę, po której oprowadził nas Pan Mecenas Jerzy Laskowski, a przy okazji omówione zostały następujące tematy:

I.
Bieżące problemy prawne na podstawie publikacji prasowych

 • składka ZUS a umowa menedżerska
 • skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości używanej przez przedsiębiorcę a nie ujętej w majątku przedsiębiorstwa
 • odsetki od kredytu a odliczenie kosztów podatkowych przy sprzedaży mieszkania
 • ,,dowód z akt” z innych postępowań w procesie cywilnym
 • niezbędne elementy skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego – ,,wzór”

Referaty przedstawiła: Pani Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zapytania i konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

Blog Prawniczy

 • Podział projektu budowlanego

  Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, co do zasady, wymagane jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany jest jednym z podstawowych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę. Obowiązująca od 19 września 2020 r. nowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane) zmieniała treść oraz reguły sporządzania projektów budowlanych.

  więcej

 • Prace remontowe w Prawie budowlanym

  W języku potocznym słowo remont ma dość szerokie znaczenie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane) zawiera definicję tego pojęcia. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy ustalić jakich formalności należy dopełnić, aby prowadzić roboty budowlane zgodnie z prawem.

  więcej