Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 22 maja 2017 r.

W poniedziałek 22 maja 2017 roku odbyło się kolejne szkolenie Kancelarii na poznańskiej Cytadeli.

W ramach szkolenia zwiedziliśmy Cytadelę, po której oprowadził nas Pan Mecenas Jerzy Laskowski, a przy okazji omówione zostały następujące tematy:

I.
Bieżące problemy prawne na podstawie publikacji prasowych

  • składka ZUS a umowa menedżerska
  • skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości używanej przez przedsiębiorcę a nie ujętej w majątku przedsiębiorstwa
  • odsetki od kredytu a odliczenie kosztów podatkowych przy sprzedaży mieszkania
  • ,,dowód z akt” z innych postępowań w procesie cywilnym
  • niezbędne elementy skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego – ,,wzór”

Referaty przedstawiła: Pani Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zapytania i konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

Blog Prawniczy