Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 21 czerwca 2013 roku

W piątek 21 czerwca 2013 roku o godzinie 17:30 w EGO SPA w Dębogórze odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Dz. U. z 28.03.2013 r. poz. 403

Przerejestrowanie firm wpisanych do Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego – niepewna przyszłość tysięcy spółek – sygnalizacja

Subrogacja ustawowa a cesja – omówienie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 43/11

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 20.11.2012 r. sygn. akt SK 34/09
  • z dnia 27.11.2012 r. sygn. akt U 4/12
  • z dnia 4.12.2012 r. sygn. akt U 3/11
  • z dnia 10.12.2012 r. sygn. akt K 25/11
  • z dnia 11.12.2012 r. sygn. akt K 37/11
  • z dnia 12.12.2012 r. sygn. akt K 1/12

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy