Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 20 stycznia 2014 roku

W poniedziałek 20 stycznia 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
,,Przymus kontraktowy a wyzysk (art. 304 K.k.)” w ujęciu art. 82 K.c. Wady oświadczenia woli.

 Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (urlop macierzyński i rodzicielski), Dz. U. z dnia 13.06.2013 r. pozycja 675.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. z dnia 20.08.2013 r. pozycja 941  (wydruk z systemu teleinformatycznego ksiąg wieczystych a dokument urzędowy).

 Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

IV.
Wyrok NSA z dnia 17.06.2013 r. sygn. akt II FSK 702/11 (koszty uzyskania przychodu – problem reprezentacji i reklamy).

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

V.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z dnia 23.04.2013 r. sygn. akt K 12/12
 • z dnia 23.04.2013 r. sygn. akt P 44/10
 • z dnia 07.05.2013 r. sygn. akt SK 11/11
 • z dnia 14.05.2013 r. sygn. akt P 27/12
 • z dnia 22.05.2013 r. sygn. akt P 46/11

Referaty przedstawią: Jan Jarzyński i Przemysław Jakubowski

 

Serdecznie zapraszamy!

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej