Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 2 grudnia 2013 roku

W poniedziałek 2 grudnia 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Wady oświadczenia woli – pozorność czynności prawnej – art. 83 k.c.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zmiany Kodeksu postępowania karnego w 2013 r.

Referat przedstawi: Przemysław Jakubowski

III.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23.11.2012 r. sygn. akt V ACz 808/12

Referat przedstawi: Przemysław Jakubowski

IV.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z dnia 06.03.2013 r. sygn. akt Kp 1/12
 • z dnia 07.03.2013 r. sygn. akt SK 30/09
 • z dnia 13.03.2013 r. sygn. akt K 25/10
 • z dnia 26.03.2013 r. sygn. akt K 11/12
 • z dnia 27.03.2013 r. sygn. akt K 27/12

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej