Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 2 grudnia 2013 roku

W poniedziałek 2 grudnia 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Wady oświadczenia woli – pozorność czynności prawnej – art. 83 k.c.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zmiany Kodeksu postępowania karnego w 2013 r.

Referat przedstawi: Przemysław Jakubowski

III.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23.11.2012 r. sygn. akt V ACz 808/12

Referat przedstawi: Przemysław Jakubowski

IV.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 06.03.2013 r. sygn. akt Kp 1/12
  • z dnia 07.03.2013 r. sygn. akt SK 30/09
  • z dnia 13.03.2013 r. sygn. akt K 25/10
  • z dnia 26.03.2013 r. sygn. akt K 11/12
  • z dnia 27.03.2013 r. sygn. akt K 27/12

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy