Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 19 listopada 2012 roku

W poniedziałek 19 listopada 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Pojęcie zarzutów w k.p.c.

Referat przedstawi: Marek Jarzyński

II.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
Monitor Polski z 14.08.2012 r. poz. 587

Ustawa z dnia 13.07.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 22.08.2012 r. poz. 951

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.
Dz. U. z 17.09.2012 r. poz. 1026

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.09.2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów
Dz. U. z 2.10.2012 r. poz. 1090

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

Nie omówione na szkoleniu w dniu 15.10.2012 r.

 • z dnia 5.06.2012 r. sygn. akt K 18/09
 • z dnia 26.06.2012 r. sygn. akt P 13/11
 • z dnia 25.06.2012 r. sygn. akt K 9/10
 • z dnia 2.07.2012 r. sygn. akt P 35/10
 • z dnia 3.07.2012 r. sygn. akt K 22/09

oraz

 • z dnia 12.07.2012 r. sygn. akt P 24/10
 • z dnia 17.07.2012 r. sygn. akt P 30/11
 • z dnia 18.07.2012 r. sygn. akt K 14/12

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej