Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 19 grudnia 2016 r.

W poniedziałek 19 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1265

Referat przedstawił: Jan Jarzyński

II.
Bieżące problemy prawne na podstawie publikacji prasowych

  • Dziedziczenie przez wnuki spadkodawcy;
  • Odwołanie darowizny dokonanej do majątku wspólnego;
  • Skutki podatkowe aportu do spółki kapitałowej;
  • Przejście uprawnień z rękojmi w przypadku zbycia rzeczy;
  • Dyskrecjonalna władza sądu w postępowaniu dowodowym;
  • Dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą.

Referaty przedstawiła: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska 

III.
Omówienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z 7 października 2014 r., sygn. akt K 9/13;
  • z 25 października 2016 r., sygn. akt SK 71/13.

 Referaty przedstawili: Paulina Ruszyńska i Rafał Bilicki

 IV.
Zapytania i konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

Blog Prawniczy