Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 18 marca 2013 roku

W poniedziałek 18 marca 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Odpowiedzialność odszkodowawcza prawników i jej ubezpieczenie

oraz sygnalizacja:

Nowe zasady rozliczania podróży służbowych od dnia 1.03.2013 r.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.11.2012 r. w sprawie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
(Monitor Polski z 2012 r. poz. 846)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.11.2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1270)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1223)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7.08.2012 r. w sprawie nadania tytułu profesora
(Monitor Polski z 2012 r. poz. 653)

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.06.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 772)

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 11.10.2012 r. sygn. akt SK 18/10
  • z dnia 16.10.2012 r. sygn. akt K 4/10
  • z dnia 23.10.2012 r. sygn. akt SK 11/12
  • z dnia 23.10.2012 r. sygn. akt U 1/10
  • z dnia 25.10.2012 r. sygn. akt SK 27/12

Referaty przedstawi: Piotr Baranowski

Blog Prawniczy