Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 18 maja 2015 r.

W poniedziałek, 18 maja 2015 r. o godzinie 17:30,  w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (w wersji oczekującej na wejście w życie zmian od dnia 1.07.2015 r.)

Rozdział 9 Obrońcy i pełnomocnicy

Dział IV Czynności procesowe

Rozdziały 13-17

Dział V Dowody

Rozdziały 19-26

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Granica wolności słowa radcy prawnego w postępowaniu sądowym.

Dostęp do informacji publicznej przez wierzyciela.

Żądanie podziału majątku małżeńskiego przez wierzyciela jednego z małżonków.

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Zostaną również omówione Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 25.02.2014 r. sygn. akt SK 18/13

– z dnia 26.02.2014 r. sygn. akt K 22/10

– z dnia 27.02.2014 r. sygn. akt P 31/13

– z dnia 04.03.2014 r. sygn. akt K 13/11

– z dnia 11.03.2014 r. sygn. akt K 6/13

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

IV.
Zapytania, konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej