Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 18 lutego 2013 roku

W poniedziałek 18 lutego 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.01.2013 r. sygn. akt XIII Ga 255/12

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17.01.2013 r. sprawa C-224/11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.10.2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych – Sygnalizacja w zakresie Wielkopolski
Dz. U. z 2012 r. poz. 1121

Ustawa z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich – Sygnalizacja
Dz. U. nr 208 z 2011 r. poz. 1241

Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej – Sygnalizacja
Dz. U. nr 185 z 2011 r. poz. 1092

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 9.07.2012 r. sygn. akt P 59/11  
  • z dnia 9.07.2012 r. sygn. akt P 8/10
  • z dnia 10.07.2012 r. sygn. akt P 15/12
  • z dnia 12.07.2012 r. sygn. akt SK 31/10
  • z dnia 11.07.2012 r. sygn. akt K 8/10

Referaty przedstawi: Piotr Baranowski

Blog Prawniczy