Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 16 stycznia 2012 roku

W poniedziałek 6 stycznia 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o timeshare
Dz. U. nr 230 z 2011 r. poz. 1370

II.
Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
Dz. U. nr 186 z 2011 r. poz. 1100

III.
Ustawa z dnia 28.07.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. nr 187 z 2011 r. poz. 1110

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

IV.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.08.2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego
Dz. U. nr 175 z 2011 r. poz. 1046

V.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 21.09.11 sygn. akt SK 6/10
  • z dnia 11.10.11 sygn. akt P 18/09
  • z dnia 11.10.11 sygn. akt K 16/10
  • z dnia 18.10.11 sygn. akt SK 24/09
  • z dnia 18.10.11 sygn. akt SK 39/09
  • z dnia 18.10.11 sygn. akt SK 2/10

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy