Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 15 czerwca 2012 roku

W piątek 15 czerwca 2012 roku o godzinie 17:30 w Hoteliku ,,Rozmaitości” w Pławnie odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Kontynuacja omawianych na szkoleniach w dniu 16.04.2012 r. oraz 21.05.2012 r. zmian ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

  • z dnia 10.01.12 sygn. akt P 19/10
  • z dnia 10.01.12 sygn. akt SK 25/09
  • z dnia 11.01.12 sygn. akt K 36/09
  • z dnia 8.05.12 sygn. akt K 7/10

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy